Ekstenzije 25 kom - dužina 50 cm

250,00 HRK

Ekstenzije 25 kom - dužina 50 cm

250,00 HRK

100% prirodna kosa Iz dobitne kombinacije tradicije i tehnologije Giambertona, dinamičnog i u stalnom pokretu, nastala su Hair Hairtens. Ovaj je brend jamstvo pažljivog rada, koje započinje odab

Ekstenzije 25 kom - dužina 50 cm

250,00 HRK

Ekstenzije 25 kom - dužina 50 cm

250,00 HRK

100% prirodna kosa Iz dobitne kombinacije tradicije i tehnologije Giambertona, dinamičnog i u stalnom pokretu, nastala su Hair Hairtens. Ovaj je brend jamstvo pažljivog rada, koje započinje odab

Lemilica

493,00 HRK

Lemilica

493,00 HRK

Podešavanje temperature od 100-220 stupnjeva

Natrag na vrh