Cjenik dostave

Dostava se obračunava po važećem cjeniku

Do 5 kg - 5,31 eur/40,00 kn

5-10 kg - 7,96 eur/60,00 kn

10-20 kg - 13,27 eur/100,00 kn

20-100 kg - 26,55 eur/200,00 kn

Više od 100 kg - 46,46 eur/350,00 kn